ZASTUPITELSTVO OBCE
Členové

David HOLUB - starosta obce, zastupitel

Michaela KUCHAŘOVÁ - místostarostka obce, zastupitelkyně

Václav VONDRA - účetní obce Vyžice


Ing. Josef JEDLIČKA - zastupitel

Bc. Eva KUČEROVÁ - zastupitelkyně

Aleš MACH - zastupitel

Miloslav TOMIŠKA - zastupitel

Mgr. Lada VOJÁČKOVÁ - zastupitelkyně