ZASTUPITELSTVO OBCE
Členové

David HOLUB - starosta 

Michaela KUCHAŘOVÁ - místostarostka 

Ing. Otakar Vašák - zastupitel

Bc. Eva KUČEROVÁ - zastupitel

Aleš MACH - zastupitel

Ing. Leoš Beránek - zastupitel

Leona Homolková - zastupitel 

Václav VONDRA - účetní obce Vyžice