SVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU, zastávky na obvyklých místech. Původce odpadu se účastní nakládky. Podzimní termín 5.11.2021